Kalender Maak een afspraak Nieuwsbrief

Om iedereen toe te laten op zijn manier te groeien en ervaring op te doen met energiewerk bied ik verschillende sessies, workshops en opleidingen aan:

Tijdens een Persoonlijke Sessie gaat het over een één-op-één Energiesessie. Deze bestaat uit praten, coachen, healing werk, channeling of sounding, meestal een combinatie van deze technieken. 
Daarnaast organiseer ik met grote regelmaat Groepsactiviteiten. Hierop kan iedereen zich inschrijven naargelang zijn persoonlijke wensen en noden.
De 3-jarige Jaaropleiding BewustZijn kan gevolgd worden door eenieder die zich integraal wenst te verdiepen in Energie- & Bewustzijnswerk.

Ik werk met klanten van over de hele wereld en ben bereikbaar voor lange afstandssessies via Skype of telefoon.

 

Coaching en Energetische Heling

coaching Healing rompVaak heb je een ander perspectief nodig om een probleem grondig uit te klaren. Of je hebt iemand nodig die de diepte van de situatie aanvoelt en je dan energetisch kan helpen om erdoor te komen. Of soms zijn er familiepatronen of gebeurtenissen uit het verleden die om opheldering vragen zodat je ze kan plaatsen en de last ervan kan loslaten.
Heb je hulp nodig bij het omgaan met je gevoelens van onzekerheid of het aangaan van bepaalde angsten? Misschien heb je het moeilijk met bepaalde relaties? Of vraag je je af of je werkelijk het leven leidt dat je wil? Ik kan je helpen om dit beter te begrijpen, de mentale en emotionele blokkades te overkomen en (meer) duidelijkheid, vrijheid en plezier in het leven te krijgen.
Voel je je opgebrand? Ben je steeds moe? Haat je jezelf in een bepaalde opzichten? Voel je je hulpeloos ten aanzien van de wereld?

Ik kan je helpen wanneer je lichaam steeds pijn doet, wanneer uitputting je leven overheerst, wanneer je je te gevoelig voelt voor deze wereld, wanneer je je rusteloos voelt, niet weet wat eerst te doen…
Een energiesessie omvat praten, hands-on healing  channelling of een combinatie van deze technieken.Ga naar FAQ voor alle concrete info,
Ik bied hulp en ondersteuning aan bij wat er zich voor jou aandient, jij beslist op elk moment wat je nodig hebt en waar je begeleiding wil.

Voor al je concrete vragen (locatie, prijs, ..), ga naar de FAQ.

Om een sessie te boeken klik hier

 


Sounding/zangsessies

Sounding zangZingen is een erg natuurlijke manier om in contact te komen met je gevoelens en je verlangens. Als professionele coach en zanglerares, geef ik zang/energie sessies waarbij je op zoek gaat naar je innerlijke stem, in contact komt met je eigen vibraties, voeling krijgt met je hoogst persoonlijke frequentie. We gaan in op je ademhaling, je emoties, je gedachten, je houding en werken aan integraal lichaamsbewustzijn.
We beginnen aan de piano, je brengt je favoriete nummer of muziekstuk mee en daarrond werken we. Je krijgt energetische feedback daar waar nodig.
We verplaatsen ons naar de praktijkruimte voor een verdere energiesessie indien gewenst. Een energiesessie omvat praten, hands-on healing, channelling of een combinatie van deze technieken. Je zal ontdekken wat je tegenhoudt om voluit te zingen en je zal je eigen stem beginnen voelen en waarderen.

Voor al je concrete vragen (locatie, prijs, ..), ga naar de FAQ

Om een sessie te boeken klik hier

 

 


De Jaartraining 'BewustZijn'

 

Jaartraining1Bewust Zijn – helemaal zijn wie je bent, je enkel nog laten leiden door je innerlijke stem, je helemaal thuis voelen bij jezelf.

Transformatie is het meest diepgaande groeiproces dat maakt dat we op een nieuwe manier gaan leven: er is niet langer behoefte aan controle, in de plaats daarvan ervaren we vrijheid en volle verantwoordelijkheid. We beginnen te leven van binnenuit, vanuit het hart en niet langer vanuit externe behoeften of impulsen. We ervaren innerlijke vrede en vrije stroom van energie, we voelen een diep contact met onszelf en begrijpen onze plaats in de wereld.

Het objectief van de 3-jarige opleiding BewustZijn 
• Diepgaand werken aan je persoonlijke groei
• Opleiding tot energiewerker

De Jaaropleiding BewustZijn is een opleiding waarbij een groep van 6 à 10 studenten instapt voor een traject bestaande uit 3 jaren van elk 16 à 20 dagen. Doorheen de drie jaren wordt diepgaand gewerkt aan het integrale inzicht in jezelf en in de healing- en therapiemethodes, steeds met een verschillende focus:

• Jaar 1: Relatie met Jezelf
• Jaar 2: Relatie met de Ander
• Jaar 3: Relatie met het Universele

Jaartraining2Tijdens de opleiding zullen mensen intensief en onder begeleiding aan hun persoonlijke groei werken en zich het vak van energiewerker eigen maken.

De Jaaropleiding BewustZijn bestaat uit zowel uitgebreide energetische kennis (theorie) als diverse praktijkoefeningen. Volgende onderwerpen komen er door de verschillende jaren uitgebreid aan bod:

• Theorie en groepswerk rond het menselijk energiesyteem
o Hands-on Healing skills (gebaseerd op het werk van Barbara Brennan)
Aura healing (Energy Bodies, uitgebreide reeks skills)
Hara Healing (Soul level)
CoreStar Healing (Spirit level)

• Theorie en groepswerk rond defensiesystemen
o Kennis van eigen gedragspatronen
o Ervaringsgericht (groeps)werk gebaseerd op Core-Energetica
o Bewegingswerk ‘Flex your Soul’ & Kundalini

• Mindfulness en Meditatiewerk
o Integraal lichaamsbewustzijn
o Transcendente Meditatie
o Ontdekken van je innerlijke stem
o Channeling en intuïtie

• Psycho-spirituele skills
o Contact, luisteren, overdracht, masker, lager zelf, super ego, …
o Basisovertuigingen, comfortzone
o Spiegelwerk, projecties
o Transformatie van kindbewustzijn
o Geweldloze Communicatie

Professionele Praktijk skills 
o Werkomgeving
o Werktools
o Wetgeving
o Beroepsvereniging, …

• Ervaringsgerichte thuisopdrachten
o Maandelijkse huiswerken (theorie en oefeningen)
o Oefenhealings

• Persoonlijke coaching (maandelijks, op maat, niet inbegrepen in prijs)

 

Jaartraining3Practisch:
De prijs van één jaar opleiding bedraagt 2.200 euro voor particulieren, 2.700 euro voor zelfstandigen en bedrijven (Afbetalingsplan mogelijk)
De opleidingen gaan door te Lier in Centrum voor Energiewerk.
Overige practica worden meegedeeld bij inschrijving

In overleg kunnen studenten die de nodige waardevolle voorkennis reeds hebben meteen instappen in het 2e jaar. De voorkennis zal getoetst worden door Ilse Scheers. Indien akkoord zal de student minimaal 3 voorbereidende sessies dienen te volgen om in het 2e jaar te kunnen starten.

 

De inschrijvingen voor de Jaartraining 2020-2021 zijn gestart. De deadline voor de inschrijvingen is 4 september 2020.

 

De data voor de opleidingen in 2020/2021 zijn:

➢ Jaar 1: Relatie met het Zelf

12 maandagen en 2 lange weekends

2 weekends:

21 tot 23 november 2020

24 tot 26 april 2021

12 maandagen: 

2020: 7 & 28 sept, 12 & 26 oktober, 30 nov, 14 dec

2021: 25 jan, 8 & 22 feb, 8 & 22 maart, 17 mei

  

➢ Jaar 2: Relatie met de Ander

12 maandagen en 2 lange weekends

2 weekends:

17 tot 19 oktober 2020

12 maandagen:

2020: 14 sept, 5 oktober, 9 & 16 & 23 nov, 7 dec

2021: 18 jan, 1 feb, 1 & 15 maart, 19 april, 10 mei1 tot 3 mei 2021

 

Jaartraining4➢ Jaar 3: Relatie met het Universele

8 dagen en 3 weekends

3 weekends:

9 tot 11 oktober 2020

12 tot 14 februari 2021

7-9 mei 

6 vrijdagen & 2 maandagen: 

2020: 18 sept, 30 oktober, 9 nov (maandag!), 4 dec

2021: 22 jan, 5 maart, 29 maart (maandag!), 23 april


Gastdocenten:

Sara Busselen

Stagiaires: 

Iris Steeman (Jaar 1)

Han De Meulemeester (Jaar 2)

Caroline Delforge  (Jaar 3)

 

Jaartraining5Talen:

Nederlands en Engels

 

Voor meer informatie over de opleiding “BewustZijn”, contacteer Ilse Scheers of skype: scheersilse

Ik geloof in het enorme potentieel in elk van ons; en als we bereid zijn telkens weer los te laten en verder te groeien, gaan we helemaal leven zoals we dat ten diepste verlangen.

 

 

 


Familieopstellingen 

 

familieopstellingenTijdens een familieopstelling brengen we energetisch je familiesituatie in kaart in samenwerking met de representanten. Familieopstellingen brengen steeds weer situaties aan het licht die een diephelende werking hebben.
Iedereen kan een eigen opstelling aanvragen en/of deelnemen als representant. De begeleiding van een opstelling gebeurt door Ilse Scheers, zij werkt vooral intuïtief en betrekt elementen vanuit de evolutieleer. De representanten zijn vooral studenten uit de Jaaropleiding 'BewustZijn' wat een expliciete meerwaarde geeft aan de opstellingen.

Familieopstellingen gaan door op afspraak, meestal wordt er in overleg een zaterdagvoormiddag ingepland.
Je kan je inschrijven voor een eigen opstelling of inschrijven als representant.

Voor al je concrete vragen (locatie, prijs, ..), ga naar de FAQ

De practica zijn te vinden in de rubriek Kalender, of klik hier

 

 

 

 


 

Geleide Groepsmeditatie 

 

MeditatiesIn onze drukke wereld is er vaak weinig ruimte voor rust en meditatie. Iedereen kan mediteren maar velen hebben hiervoor nog begeleiding nodig.
Mediteren in groep is ook vaak krachtiger dan een persoonlijke meditatie.

Op maandelijkse basis worden groepsmeditaties georganiseerd die open zijn voor een grotere groep. Tijdens deze meditaties beginnen we op tijd en nemen we plaats en mediteren we in stilte.
De meditatie wordt begeleid door Ilse Scheers en wordt telkens afgerond in muzikale stemming. De live muziek zorgt voor een extra diepe ervaring en brengt je in contact met al je frequenties.

Voor al je concrete vragen (locatie, prijs, ..), ga naar de FAQ

De exacte data zijn te vinden in de rubriek Kalender, of klik hier

 

 


 

Boomwandeling

 

BoomwandelingIk neem je gedurende anderhalf uur mee langs de energieën van de oude bomen: liefdevol aanwezig, versterkend, magisch, verbindend...
Je leert de verschillende energieën herkennen en ervaren en ik vertel je over hun oude geneeskrachten...

Voor al je concrete vragen (locatie, prijs, ..), ga naar de FAQ

De exacte data zijn te vinden in de rubriek Kalender, of klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 


Lezingen

lezingenIn collaboration with De Kleine Bron, www.dekleinebron.be, I am giving lectures. Other invitations are always welcome, just contact Ilse Scheers by clicking here 

Topics: 'The Four Essential Dimensions', 'Core-Power', 'Contact & Communication' and lectures on the Pathwork: 'Three Basic Personality Types', 'Images', 'Inner Will, Outer Will', 'Love, Eros, Seks', 'Mask, LowerSelf, Higher Self', 'Real Needs, False Needs'

 

 

 

 

 

 


Workshops & Lessenreeksen

 

Workshop1 Voel je Kernkracht kopieVoel je Kernkracht (Dagworkshop) 

Heb je het soms moeilijk om in je kracht te komen of te blijven?
Heb je het gevoel dat je je kracht niet echt kent?
Heb je last van energieverlies?
Verlies je je zachtheid als je krachtig wordt?

In deze 1- dag intensieve workshop werken we rond energiebewustzijn en gaan per persoon kijken wat ondersteunend kan werken. Waar ligt je nood op dit moment? Zit je geblokkeerd met je emoties? Zijn er opvattingen van vroeger die blijven doorwegen? Welke familiepatronen blijven jou beperken? Ben je je bewust van je intenties?
Het wordt een mix van energetische oefeningen, mentale coaching en integratie/meditatie momenten, omkaderd door liefdevolle muziek in een hoog frequentie krachtveld. We werken met energetische resonantie en persoonlijk spiegelwerk, wat zal leiden tot mentale opheldering, emotionele ontlading en fysische (re)activatie.

Verwacht je aan een diep helende en werkelijk krachtgevende beleving.

Voor al je concrete vragen (locatie, prijs, ..), ga naar de FAQ

De exacte data zijn te vinden in de rubriek Kalender, of klik hier

 

Workshop2 Contact en communicatie

Contact en Communciatie (Lessenreeks) 

Wat betekent voor jou contact? Hoe kan je in contact komen met een ander zonder jezelf te verliezen? Hoe kan je je contacten verdiepen? Welk is jouw intrinsieke nood op vlak van contact? Hoe kan je geweldloos / liefdevol / verbindend communiceren?

Tijdens een eerste avond geef ik je informatie over de reeks die start in het najaar '17 in samenwerking met Universa. We benoemen enkele theoretische modellen, zowel mentaal als energetisch en doen enkele oefeningen om gewenste ervaringen te creëren en het lichaamsbewustzijn te activeren.

Contact is een toestand van aanraking of ontmoeting/samenkomst. Fysieke aanraking is niet noodzakelijk, maar wel het ontvangen van een persoon in je eigen bewustzijn. Contact is met het volledige lichaam, niet enkel via oogcontact of geijkte lichaamstaal. Het is essentieel om in contact te staan met jezelf om authentiek en oprecht contact te hebben met iemand anders. In contact staan betekent dat je je open en bloot opstelt om naar binnen te kijken en om je over te geven - niet gewoon naar de ander toegaan of op deze persoon focussen. Contact ontstaat wanneer twee of meerdere personen in staat zijn om elkaar tegemoet te komen op het niveau van essentie. Contct betekent dat je de essentie van de ander kunt zien terwijl je ook je eigen essentie ervaart. Contact is het vermogen om afscheiding in jezelf te herkennen én dat in essentie te 'houden'. Het is het vermogen om afscheiding in een ander te herkennen én om de ander in essentie te 'houden'. Contact vereist een open hart.

‘Geweldloze communicatie helpt ons om stevig in het leven te staan, te zeggen wat we willen én te horen waar het de ander om gaat. Het is een taal van mededogen waarmee we de machtsstrijd overstijgen en bewegen naar samenwerking en vertrouwen. Zo verloopt de communicatie ontwapend, doeltreffend en verbindend.’

Voor al je concrete vragen (locatie, prijs, ..), ga naar de FAQ

De exacte data zijn te vinden in de rubriek Kalender, of klik hier

 

Workshop3 Het Padwerk

 De Leer van het Padwerk (Lessenreeks) 

De inhoud van Het Padwerk (bundel van 258 lezingen), ontvangen door het medium Eva Pierrakos, vormt een bijzonder prachtige combinatie van psychologische concepten en inzichten van spirituele waarheid. 

Het betreft een reeks van 6 avonden gewijd aan Het Padwerk. We gaan door de lezing, bespreken ...

"Zo zet de Padwerkgids bijvoorbeeld de pijn van het kind t.a.v. de onvolmaaktheid van ouders en het aardse leven in het licht van eigen zielegroei, keus van incarnatie en uiteindelijk eigen erantwoordelijkheid. Compassie en acceptatie zijn hierbij belangrijke sleutels.Tijdens een voorafgaande introductieles zal een diepgaand idee gegeven worden van de Padwerk lezingen en hun potentiële impact op je dagelijkse leven als spiritueel zoeker. We zullen de avond afsluiten met een geleide meditatie zodat het besproken materiaal diepgaand kan integreren."

“Padwerk leert ons in de spiegel van het aardse leven te kijken, om te ontdekken dat we onze eigen werkelijkheid scheppen. De paradox is dat we leren via en zelfs dankzij de beperkingen van de uiterlijke persoonlijkheid om vervolgens te ontdekken dat we die niet werkelijk zijn maar het onnoembare, de bron van alles, daaraan voorbij.

Dit is geen gemakkelijke weg. Het Padwerkproces vraagt om een diepgaand verbinden. Het vraagt om de eerlijkheid jezelf onder ogen te zien tot in de donkerste, vaak verborgen delen in jezelf. Het Padwerkmateriaal geeft aan hoe destructieve aspecten in onszelf terug gebracht kunnen worden tot hun oorspronkelijke, waarachtige en constructieve aard.

Door middel van acceptatie van deze negatieve aspecten en door inzicht te verkrijgen in de werking van spirituele wetten bevrijd je jezelf van fixaties, angsten en illusies. Je heft de splitsing in het dualistisch denken op en je herontdekt je werkelijke staat van zijn, die eenheid met alles is. Je verkrijgt inzicht in oorzaak en gevolg en word je bewust dat je medeschepper bent in de manifestaties en ervaringen in jouw leven. In dit proces heel je niet alleen jezelf, maar draag je bij aan heelwording van de wereld waarin we leven, want de worsteling in jezelf staat niet los van de conflicten in de wereld.

 

Thema’s als seksualiteit, de overgang van dualiteit naar eenheid en van ego naar zelf worden diepgaand besproken. De Padwerk Gids geeft heldere en liefdevolle aanwijzingen hoe om te gaan met onze innerlijke conflicten en onvolmaaktheden tot aan de bewustwording van onze oorspronkelijke staat van heelheid.”

Voor al je concrete vragen (locatie, prijs, ..), ga naar de FAQ

De exacte data zijn te vinden in de rubriek Kalender, of klik hier

 

Workshop4 Zingen met Innerlijke Stem vzonder data

Zingen met Innerlijke Stem  (Dagworkshop) 

Zingen met innerlijke stem, zodat je voelt wat je zingt en zingt wat je voelt, tot leven komt en jezelf verheft!


Je stem is hoogstpersoonlijk en brengt je meteen naar je binnenkant ; kom
mee zingen en voel hoe je energieker wordt. 

Elke les starten we met een meditatie om zo diep in jezelf te zinken en je energiesysteem bewust te activeren. Dan gaan we samen de stemmen opwarmen, spontane klanken maken en ‘sounding’ in diepe verbinding met jezelf. Aansluitend gaan we naar je kern, de kern van wie je bent, en zingen we vanuit deze plek. Wat leeft er in je kern, waar ken je jezelf al, en waar zit je diepste groei? Je zal ontdekken hoe zang weer nieuwe frequenties kan activeren en meer van je kern ontsluieren. Vervolgens zingen we samen mantra's en laten we als vanzelf harmonie ontstaan. Tot slot is er kort de gelegenheid voor persoonlijke energetische zangcoaching.
Het wordt een reeks van 4 lessen maar deze zijn ook perfect apart te volgen.

Zingen is een jinne manier om jezelf uit te drukken. Als we een hoog frequentieveld opbouwen,  gaat dit over veel meer dan gewoon zingen: je binnenkant wordt als het ware geactiveerd, zowel je gevoelscentra als je wilscentra als je Weten-centra. Je ervaart meer van je binnenwereld en krijgt contact met diepere lagen van jezelf. En als we dan werken rond de kern, komt er steeds nieuwe opening, meer van je essentie, meer van jou. Jouw licht dat meer kan gaan stralen, jij die meer kracht en verbinding ervaart, daar gaat het over.

...aanvullen

 

 

Contact

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please let us know your message.

Anti spam

Invalid Input